Metoda S - ukázka z knihy

Ukázka z páté kapitoly knihy - metoda S

Vědec, o kterém bychom se měli učit více než o Einsteinovi

Před takřka 50. lety se silou sugestivních příběhů začal zabývat jeden z největších vědců. Jeho úspěchy při výuce cizích jazyků byly naprosto šokující. Pro přínos jeho metody do praktického života jej považuji za významnějšího než například Einsteina. Nelze samozřejmě srovnávat rozdílné obory, ale je chybou být učen o tom, co je méně využitelné na úkor toho, co je okamžitě a každodenně přínosné. Předtím, než se o profesoru L. a o tom, jak zapojoval do výuky limbický mozek, budete moci dozvědět, tak chci říci, že příběhy, které používal ve výuce, byly první, které mne konečně začaly vést k zvládnutí angličtiny. Většina těch, kteří prožili systém jeho výuky, se shodují na tom, že se už nikdy nebudou učit v jakémkoli jiném kurzu. Ti, kteří jím založenou metodu neoceňují, jsou levomozkoví jedinci se sníženým EQ. Na takového jedince jsem však narazil jen asi 3 x ve stovce lidí.

S. O. S.

Tím nemyslím signál o pomoc, vysílání kódu tří teček, tří čárek a znovu tří teček - málem jsem to napsal opačně, ale naštěstí jsem si vzpomněl na pomůcku pro zapamatování morseovky, kde O = „Ó náš pán" a čárky signalizují délku.


Zde půjde o story o metodě S. Ten příběh je pravdivý, ale zní tak neuvěřitelně, že by o něm mohl být natočen film s Jamesem Bondem. Metoda S. vznikla v S. institutu ve městě S. Opravdu je to tak tajné, že zde nebudu jmenovat. Kdybych totiž nešifroval, tak by to mělo vliv na jeden z testů v této knize (všimněte si S v jejím názvu) a o jehož objektivní vyhodnocení Vás nechci připravit.anglictina-kurz-468x60-b-01.gif

Cosi jako signál S.O.S. přijmul jeden z vědců v jedné s. zemi. Bylo to dávno a on zpočátku netušil, že se stane skutečně slavným vědcem. Jenomže jeho výzkum v oblasti S. a teď už snad mohu prozradit, že se zabýval Silou Sugesce, byl v centru zájmu socialistického programu prosazování síly. Pokud jste opravdu nikdy nečetli o psychologické válce mezi východem a západem, mezi socialistickými zeměmi a jejich třídním nepřítelem v čele s USA, tak Vám to musí připadat jako sci-fi. Nejde však o to, co si lidé myslí, ale jaká byla skutečně historie. Dokonce i u nás chtěli využít jeho výzkumy pro ovlivňování lidí. Lidský rozměr profesora L. se však snad dá odvodit od toho, že nic takového nechtěl a proto se postaral o to, aby jeho výzkum nebyl zneužit. Snad právě proto, že se zabýval silou sugesce, která se zesiluje, je-li použita v hypnotickém transu, tak se rozhodl zamezit lidem s nečestnými úmysly v zneužití jeho metody. Kdo budete číst tuto knihu pečlivě, tak se o tom ještě dozvíte. Jeho metoda S. se stala skutečným startem pro vznik metod nazývaných super učení. Protože však profesor L. tajil své výzkumy, tak superlearning, který byl jeho metodou inspirován má s jeho metodou velmi málo společného.


Napodobitelé však musí předstírat své odborné znalosti, tak šíří nesmyslné informace o tom, jak speciální hudba s podprahovými nahrávkami uloží informace sama do hlavy či že je nutné 12 x či dokonce 50 x použít slovíčko pro jeho zvládnutí. Někdy si podobné nesmysly vymysleli sami, ale častěji prostě papouškují vyčtené z knihy Superlearning vydané novinářkami Schroederovou a Ostranderovou. Pečliví uživatelé mé knihy a zejména praktici ve využívání paměťových metod propojení smyslů a jejich submodalit zjistí, že klidně stačí jen 2 - 5 intenzivních opakování a učené se doslova vypálí do celoživotní paměti.


Již v kapitole o mozku a v části o mozkových vlnách jsem něco naznačil. Mnoho lidí se vydalo na cestu nabízení jazykových kurzů slibujících super výsledky. Povzbudili je k tomu dezinformace šířené novinářkami, které tvrdily, že se s metodou seznámily, aby pak o ní napsaly několik knih. Zatímco originální metoda opravdu přinášela mnohonásobně lepší výsledky, tak její napodobeniny byly jen o kousek lepší než klasické učení. Skutečně funkční metoda tak začala být zaměňována za napodobeniny a mnozí lidé byli zklamáni tím, že se nenaplnili jejich očekávání. Metoda profesora L. je totiž složená z velkého množství prvků. Ty musí být správně kombinovány, vyváženy a opravdu nestačí vzít z ní pár kousků, aby bylo dosaženo výsledků, kterých dosahoval její tvůrce se svým týmem.


Mezi nejčastější chyby v interpretacích toho, proč metoda funguje, je používání speciálních metod dýchání vedoucích k uvolnění, používání relaxačních vizualizačních postupů včetně mozkových stimulátorů a barokní hudby navozující svým tempem klid. Vše uvedené totiž ztrácí význam, pokud lektor není s metodou v naprostém souznění. Mimořádně důležitá je autenticita prožitku, do kterého lektor vstoupí. Lektor se promění v sugestivního herce a zavede diváky do děje. Vše se děje jemně avšak intenzivně. Účastníci se stanou herci používající více než kdy jindy tělesné inteligence a tím osvobodí skrytý potenciál uložený v podvědomí.


Pomůže jim k disociaci - odpojení od dřívějších přesvědčení o obtížnosti se učit. Pomůže jim odsugerovat předchozí přesvědčení. Pomůže, protože zná signály vysílané těmi, kteří žádají o pomoc a má zkušenosti s pomáháním. K čemu zejména pomůže, je asociace a tedy spojení se skrytými silami super-inteligence.


Příběhy, které jim pomůže prožít, ve skutečnosti obsahují mnohem více než je jazyk, který se přišli naučit. Příběhy lze použít ke komunikaci s podvědomím a nastartovat probuzení nových možností. Nelze tedy použít běžné učebnice. Jen kombinace umění a moderních vědních poznatků vytvoří cosi jako symfonii, kterou člověk zažije v životě jen výjimečně. Pravda je někdy méně senzační než novinové články. Zatímco bombastičnost novinových titulků hlásajících „Zvládnutí mandarínské čínštiny učením ve spánku" zanikne v prachu dějin, tak jemné předivo léčivé metody profesora L. uzdravující sebevědomí, působí i desítky let. Jste-li příznivci přirozených metod harmonizujících se zákony přírody, tak jméno tohoto velikána odhalíte dříve, než dočtete tuto knihu.

Eshop CETROS
s produkty pro osobnosti budoucnosti

Pokračujte

anglictina-kurz-120x600-2.gif

Eshop CETROS
s produkty pro osobnosti budoucnosti

Pokračujte

hypno-head-skyscraper.png

Angličtina s hypnózou využívající nejmodernějších postupů a zajišťující nejrychlejší ovládnutí angličtiny

Máte unikátní šanci, která se vyskytuje ojediněle klikněte v části kurzy v eshop pro osobnosti budoucnosti.

Napsali o knize

Stručná bilance po třech měsících: naučil jsem se třicet textů písniček nazpaměť, umím díky mnemotechnické pomůcce, kterou jsem si vytvořil, všechny státy USA, udělal jsem si několik dalších pomůcek na zapamatování svých pinů a telefonních čísel. Věnoval jsem tomu vždy tak půl hodiny denně a nesmírně mě to bavilo a baví, protože v tom pokračuji i nadále.

A to jsem zatím použil asi jedno promile z toho, co popisujete ve vaší knize Ovládněte svůj mozek. Děkuji Libore za inspiraci, ať se vám daří... :-) 

Miroslav Šácha